کاهش 73 درصدی واردات خودرو در نخستین ماه سال‌جاری

کاهش 73 درصدی واردات خودرو در نخستین ماه سال‌جاری

تاریخ:  ۱۳۹۷/۰۲/۰۳

بازدید:  ۳,۴۰۶ نفر

نویسنده:  مدیر وب سایت

 جزئیات آمار تجارت خارجی در فروردین ماه منتشر شد.

جزئیات آمار تجارت خارجی در فروردین ماه منتشر شد.

تاریخ:  ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

بازدید:  ۳,۴۲۵ نفر

نویسنده:  مدیر وب سایت

با حکم رئیس کل گمرک انتصاب 6 مدیر جدید در گمرک ایران صورت گرفت.

با حکم رئیس کل گمرک انتصاب 6 مدیر جدید در گمرک ایران صورت گرفت.

تاریخ:  ۱۳۹۷/۰۲/۰۷

بازدید:  ۳,۵۳۴ نفر

نویسنده:  مدیر وب سایت

رئیس کل گمرک ایران در دیدار با سفیر نروژ در تهران

رئیس کل گمرک ایران در دیدار با سفیر نروژ در تهران

تاریخ:  ۱۳۹۷/۰۲/۱۳

بازدید:  ۳,۵۶۵ نفر

نویسنده:  مدیر وب سایت

آمادگی فرانسه برای توسعه مراودات بازرگانی با سیستان و بلوچستان .

آمادگی فرانسه برای توسعه مراودات بازرگانی با سیستان و بلوچستان .

تاریخ:  ۱۳۹۷/۰۲/۱۸

بازدید:  ۳,۰۵۴ نفر

نویسنده:  مدیر وب سایت

کنترل مجوزهای وارداتی با استفاده از شناسه کالا در گمرک عملیاتی شد.

کنترل مجوزهای وارداتی با استفاده از شناسه کالا در گمرک عملیاتی شد.

تاریخ:  ۱۳۹۷/۰۳/۱۵

بازدید:  ۳,۵۳۵ نفر

نویسنده:  مدیر وب سایت

تحریم‌های جدید آمریکا چه تاثیری بر بازار طلا دارد؟

تحریم‌های جدید آمریکا چه تاثیری بر بازار طلا دارد؟

تاریخ:  ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

بازدید:  ۲,۹۹۵ نفر

نویسنده:  مدیر وبسایت